C加侦探

电影在线观看,完整版未删减播放下载

剧情片

2007

悬疑  香港  香港电影  惊悚  彭氏兄弟  2007 

2263112

2021-07-14 17:32:35

喺曼谷唐人街,父母早年失咗踪嘅阿探(郭富城饰),自幼想同好友风泽(廖启智饰)一齐投身警界,就系高度近视未能如愿,唔甘心之下,佢做起咗私家侦探,就唯有接啲鸡鸣狗盗细案子,赚钱唔多、口碑奇差,仲周时入不敷出,!要风泽接济。一日,阿探嘅朋友肥龙(成奎安饰)授权佢调查个女人,声称自己紧畀佢追杀。贪得意之下,阿探根据相查出呢个女子叫莫慧心,就喺寻找有关人士。知情时接连出现怪异单嘢:同莫慧心有关嘅人相继死亡,而阿探系第一个发现者,直头成咗死神嘅化身。

14044°C

看片小贴士:画面质量从高到低依次为 BD > HD > DVD > HC > TC > TS(偶尔难免片源方所标明资源与实际有误请甄别选择/如电脑端不能播放可切换手机试试/如手机端播放卡可搜索相同资源切换线路试试)

剧情简介

喺曼谷唐人街,父母早年失咗踪嘅阿探(郭富城饰),自幼想同好友风泽(廖启智饰)一齐投身警界,就系高度近视未能如愿,唔甘心之下,佢做起咗私家侦探,就唯有接啲鸡鸣狗盗细案子,赚钱唔多、口碑奇差,仲周时入不敷出,!要风泽接济。一日,阿探嘅朋友肥龙(成奎安饰)授权佢调查个女人,声称自己紧畀佢追杀。贪得意之下,阿探根据相查出呢个女子叫莫慧心,就喺寻找有关人士。知情时接连出现怪异单嘢:同莫慧心有关嘅人相继死亡,而阿探系第一个发现者,直头成咗死神嘅化身。

更新时间:2021-07-14 17:32:35